Kompetencer

KOMPETENCER

Kærligheden til data og brobyggeri i fællesskab
vi udnytter dine forretningsdata optimalt

Indsigtanalyse eller kundeværdianalyse er en metode til at forstå kundeprofilen. 


Men inden man profiler dine kunder, ser vi på lønsomheden og loyalitet eller risiko for kundeafgang. 


Uanset hvikel udfordring du har, hjælper vi med at kommunikerer rigtigt til den rigtige modtager.

Vi byder ind med mangeårige erfaringer, specialistviden og kærligheden til data.


Forbedring af datakvalitet, valg af relevante variable, processer omkring triggermarketing, data Mining og datavalidering.


Kontakt os når I ønsker at optimere jeres markeds data.

Børsen, Politiken, internet eller… brevduer?


Hvad læser dine kunder? Hvordan når jeg dem?

 

Mediebilledet er meget komplekst og den taletid man har, bliver kortere og kortere, derfor er det utroligt vigtigt at man kommunikerer på den platform og via de medier, hvor chancen for at blive hørt er størst.

 

Mogensen & Sommer kan hjælpe dig med at afklare dine kunders medievaner, og ikke kun hvilke medier de bruger, men også hvordan de bruger dem.

Vores viden skaber sammenhængskraft 

 Samarbejdspartner og Mogensen & Sommer giver god synergi